วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ราชตระกูล


พระราชตระกูลในสามรุ่นของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ
เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

ฝ่ายพระชนก
พระชนก:พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระอัยกาฝ่ายพระชนก:พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระปัยกาฝ่ายพระชนก:พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระปัยยิกาฝ่ายพระชนก:สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี
พระอัยยิกาฝ่ายพระชนก:สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนี พระพันปีหลวง
พระปัยกาฝ่ายพระชนก:พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระปัยยิกาฝ่ายพระชนก:สมเด็จพระปิยมาวดี ศรีพัชรินทรมาตา
(เจ้าคุณจอมมารดาเปี่ยม)

ฝ่ายพระชนนี
พระชนนี:พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี
พระอัยกาฝ่ายพระชนนี:พระยาอภัยภูเบศร (เลื่อม อภัยวงศ์)
พระปัยกาฝ่ายพระชนนี:เจ้าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ่ม อภัยวงศ์)
พระปัยยิกาฝ่ายพระชนนี:คุณหญิงสอิ้ง
พระอัยยิกาฝ่ายพระชนนี:คุณเล็ก บุนนาค
พระปัยกาฝ่ายพระชนนี:เจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค)
พระปัยยิกาฝ่ายพระชนนี:ท้าวศรีสุนทรนาฏ (แก้ว พนมวัน ณ อยุธยา)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น